Menu:


Over Bij-1

Bij-1 vind je aan de Prudens van Duysestraat in Den Haag, een voormalige dokterspraktijk. We willen door allerlei activiteiten kinderen en hun ouders ‘bijeen’ of  ‘bij elkaar’ brengen.

Sinds 2009 is Bij-1 is uitgegroeid tot wijkbreed gedragen initiatief. Er is ook samenwerking met allerlei organisaties in Spoorwijk: van basisscholen tot welzijnsorganisaties. We ondersteunen elk jaar honderden kinderen en tientallen ouders.

Kwetsbare kinderen en jongeren
Debby heeft veel contacten in de wijk. Ze weet van de financiële en sociale problemen die veel mensen hebben. En opvoeden is ook niet altijd makkelijk. Bij-1 is er voor kinderen en ouders in Spoorwijk en helpt bij het vinden van oplossingen voor deze problemen.

Welzijn
Bij-1 draagt bij aan het welzijn van ouders en kinderen in Spoorwijk. We helpen ouders en kinderen ontdekken dat ze waardevol zijn, talenten hebben en mogen werken aan mooie toekomstdromen. Dit vinden wij belangrijk:

 • Iedereen is waardevol
  We helpen kinderen en ouders ervaren dat ze waardevol zijn. Daardoor ontstaan mogelijkheden om talenten te ontdekken en in te zetten.
 • Persoonlijke betrokkenheid
  We hebben oog voor mensen en zijn persoonlijk betrokken. Het draait om relaties. Wat we doen gaat verder dan werk alleen.
 • Plezier is belangrijk
  Binnen Bij-1 is plezier belangrijk. Dat betekent onder meer dat we veel spelen en dat er ruimte is voor gezelligheid en creativiteit.
 • Kwaliteit
  We willen het beste voor moeders en kinderen, daarom werken we veelal methodisch en geven aandacht aan veiligheid.

Levensvisie
Iedereen heeft een visie op het leven en handelt vanuit bepaalde normen en waarden. Veel mensen bij Bij-1 werken vanuit een christelijke levensvisie. In de praktijk geven ze vorm aan waarden als rechtvaardigheid en zorg voor andere mensen. Daarbij geven medewerkers respectvol ruimte aan andere overtuigingen.