Menu:


ANBI

Bij-1 heeft een ANBI-status, uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens over Bij-1 die vanwege die status bekend moeten zijn.

ANBI-logoNaam: Stichting Bij-1
RSIN: 851091131
KvK-nummer: 53959965

Jaarverslag
Ons jaarverslag kunt u hier downloaden:

Financieel jaarverslag
Ons financieel jaarverslag kunt u hier downloaden:

Bestuur en beloning
Informatie over het bestuur vindt u op een aparte pagina.

Leden van het bestuur en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

De coördinatoren die werkzaam zijn bij Bij-1, vallen niet onder een CAO. Voor de salariëring wordt gebruik gemaakt van de salarisschalen van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 9.

Doelstellingen en beleid
Onze doelstellingen en ons beleid vindt u in ons projectplan Projectplan Een leerrijke speelplek Bij-1.