Menu:


Medewerkers

Debby Koning-Harting en Rosalie Vellekoop zijn de coördinatoren van Bij-1. Dianne Hutten is erbij gekomen als activiteitencoördinator. Samen met de vele vrijwilligers, stagiaires en het bestuur geven zij vorm aan Bij-1.

Debby Koning-Harting is de oprichtster. Debby (in het midden op de foto) is in 2001 in Spoorwijk komen wonen. Ze raakte betrokken bij kinderen en gezinnen in de wijk en heeft veel moeders leren kennen die het niet makkelijk hadden. Daarom is ze in 2004 Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren. Zo leerde ze professioneel ouders en kinderen begeleiden.

co landscape close up

Rosalie Vellekoop (links op de foto) is tijdens het zwangerschapsverlof van Debby in 2012 bij Bij-1 komen werken. Tegenwoordig is ze er niet meer weg te denken. Ook Rosalie heeft een opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond. Eerder werkte Rosalie onder andere voor Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils.

Dianne Hutten (rechts op de foto) is begonnen als een enthousiaste stagiair in Bij-1. Toen ze afstudeerde als pedagoge is ze terug gekomen om als vrijwilligers in
Bij-1 aan de slag te gaan. Later kon ze aan de slag als activiteitencoördinator in Bij-1.