Menu:


Bestuur

De Stichting Bij-1 heeft een bestuur dat zes keer per jaar bij elkaar komt, samen met de medewerkers. Het bestuur is eindverantwoordelijk en denkt mee over het reilen en zeilen van Bij-1 en ondersteunt onder andere bij de fondswerving en financiën.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Edwin Stenneke – voorzitter
  • Tineke Klapwijk – secretaris
  • Pim Roza – penningmeester (vacature)

Op dit moment hebben we vacatures voor penningmeester en algemeen bestuurslid.

bestuur-bij-1-9-2016

Edwin Stenneke, Pim Roza en Mieke Raven.