Menu:


Bestuur

De Stichting Bij-1 heeft een bestuur dat zes keer per jaar bij elkaar komt, samen met de medewerkers. Het bestuur is eindverantwoordelijk en denkt mee over het reilen en zeilen van Bij-1 en ondersteunt onder andere bij de fondswerving en financiën.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Edwin Stenneke – voorzitter
  • Tineke Klapwijk – secretaris
  • Pim Roza – penningmeester

Op dit moment is er ruimte voor nieuwe bestuursleden, mocht je interesse hebben, neem contact op via info@bij-1.nl.

Bestuur close up

Pim Roza, Tineke Klapwijk en Edwin Stenneke